Tag Archives: 3 khẩu súng

Đường dây ma túy buôn 535 bánh heroin, có 3 khẩu súng

10 bị cáo ra trước vành móng ngựa. Các bị cáo đã mua bán trái phép tổng cộng 535 bánh heroin, nhiều ma túy…

Copyright © 4656 Thế giới bảo vệ - Công ty bảo vệ - Dịch vụ bảo vệ - Công ty vệ sỹ
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi chưa cung cáp dịch vụ trên website này.
Phát triển bởi Thiết kế website đẹp